Friday, October 6, 2017

Perihal Remi13

Remi13 Agen Sakong Judi BandarQ Capsa Susun Bandar Poker Online Indonesia Poker listikek karta pirtirkemtir e ku elementen stratejiye u stratejiye pek te. Li celeben poker hene hene, hemi ku armanca ku destura heri kem an derfet an ji heri bilind-sigorte dike. Handek poker destura penc kartan e, an ji bi temami ji hela pek ani an ji ji aliye cend hejmarek hevpar, karten civake ve hati cekirin. Playvan bi desten xwe di cend kesan de betal dike, weki karten tene damezrandin, stratejiyen mathematik u stratejik en di hewldanen dijber en cetir en kar dikin. Girtigeha stratejiya poker gelek mijar u dinamiken cuda da ku, stratejiya poker di mijara mijare de dijwar e. Ev gotara hewldanen tene tegehen stratejiya sereke. Dimen bingehin a poker, ku ji aliye David Sklansky ve hati sandin, dibeje: Her dema ku hun destura xwe bigirin ka hun e ku hun dikarin karten xwe yen dijmin bibinin, hun gihistin, u her tim dema ku hun dijberen cureyen cuda cuda yen rebaz dikin wan heke ew dikarin karten xwe bibinin, hun gihistin.

Ev theorem bingehin stratejiya stratejen pir poker e. Ji bo nimune, sikand u hedi-listik (naveki diyar kirin) nimune ku ji ber ku hun dikarin karten xwe bibinin ka ciqas dijberen xwe bi awayeki cuda cuda bikin. Hin derfeten ku di rewsen pote de pir pir bi awayeki bingehin en bingehin en bingehin de hene, weki ku di nav de Morton's theorem de te de diyar kirin. Tekiliya di navbera paqij u hurgelan de di navbera stratejiya poker de yek ji giringen heri giring e. Paqijiyen paqij e ku rejeya pisike ya mezinbuna betale pewist e ku di qulike de biminin. Ji bo nimune, heke listikvan dive $ 10 ji bo derfetek $ 40 bistinin (nexseya wan $ 10,), qaliken wan ji 4-to-1 ne. Ji bo heviya ereni ya ereni, dive pisporen pispore serketi dive ji betir celeben xwe cetir be. Heke pediviyen pispor en win-win ji 4-to-1 (20% derfeta serketine), vegera hevibuna wan ji ji (hej li seransere, car caran winda dike u ji bo her penc caran ji wan re pisik dixwinin serfirej e). Pirsgireken cuda tegotineke behtir zehf e, le tevi ku bi pisiken cuda re giredayi ye. Remi13 Agen Sakong Judi BandarQ Capsa Susun Bandar Poker Online Indonesia